Prinsjesdag is pas over een week, maar één ding weten we al: de zorgpremie gaat fors omhoog. De meest optimistische schattingen gaan nog uit van jaarlijkse stijging van 30 tot 70 euro per verzekerde, maar in de grootste doemscenario’s wordt al het bedrag van 250 euro genoemd, oftewel ruim 20 euro per maand. Tel daarbij op het eigen risico dat omhoog gaat naar 400 euro. Een flinke klap voor wie minder te besteden heeft. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als je geen zorgverzekering betaalt? Krijg je dan geen zorg meer? Kun je een deurwaarder aan de deur verwachten? Ik zocht het uit en boog me over de vraag hoe efficiënt het systeem rondom wanbetaling van zorgpremies eigenlijk is. 

Altijd zorg
Om de meest prangende vraag meteen te beantwoorden: ja, je krijgt nog zorg, ook als je geen premie betaalt. Daar heeft iedereen in dit land recht op. Tot zover het goede nieuws. Want uiteindelijk zal niet betalen je van de regen in de drup helpen.

Wanbetalersregeling
Voor wie zijn premie niet kan betalen, is een wanbetalersregeling in het leven geroepen. Men krijgt na twee maanden een herinnering met een aanbod voor een betalingsregeling. Mocht men niet kunnen betalen, dan wordt men verzocht een schuldhulpverleningstraject in te gaan.

Invordering bij werkgever/uitkeringsinstantie
Na vier maanden niet betalen volgt een waarschuwing: bij zes maanden betalingsachterstand volgt een aanmelding bij het College voor Zorgverzekeringen. Is het eenmaal zover, dan staat men officieel te boek als wanbetaler. Er volgen invorderingsmaatregelen. De achterstallige premie wordt bij werkgever of uitkeringsinstantie gevorderd. Bovenop deze invordering komt een flinke boete van 30 procent van het achterstallige bedrag.

Schuldindustrie
De invorderingsboete brengt de wanbetaler uiteindelijk alleen maar meer in de problemen. Het is een typisch kenmerk van de Nederlandse schuldindustrie: straffen voor wanbetaling door het opleggen van een nog hoger bedrag. In veruit de meeste gevallen is het nalaten van betaling geen onwil, maar onmacht. Je betaalt de premie niet, omdat je deze niet kúnt betalen, je financiële situatie is ontoereikend. Het is alsof je een kind dat niet kan zwemmen straft door het in een extra diep bad te werpen.

Verplaatsen probleem
Door invordering van achterstallige zorgpremie met daarbovenop nog een boete krijgen de zorgverzekeraars hun geld, maar de verzekerde zelf komt in een lastig parket. De betalingsachterstand ontstond niet zomaar, er was een reden waarom de verzekerde niet kon betalen. Inkomsten uit werk of uitkering worden fors lager doordat een groot gedeelte rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat. De verzekerde, die het in de meeste gevallen toch al niet ruim had, kan in de problemen komen met de betaling van huur, energie, boodschappen, enz. In het uiterste geval kunnen ook hierin betalingsachterstanden ontstaan. Uiteindelijk kan dit tot een totaal uitzichtloze situatie en een onvermijdelijk schuldsaneringstraject leiden.

De meest recente cijfers over wanbetaling van de zorgpremie die ik kon vinden, dateren uit oktober 2015. Ruim 330.000 wanbetalers telde ons land toen. Ik vrees dat het niet veel minder is, misschien een beetje omdat de economie is aangetrokken. Maar een zo drastische stijging van premie voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Wanbetalers straffen met een boete werkt simpelweg niet. Eén ding kan ik zeggen: als je je verzekeringspremie kúnt betalen, doe het dan. Op de lange termijn bespaart dit de meeste ellende.

Genoten van dit blog en op zoek naar een blogger voor uw eigen site? Of om welke reden dan ook op zoek naar een schrijver met hart voor en verstand van de zorgsector? Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden. 

Neem contact met mij op