Het is nog een beetje een elitaire hobby, die participatiesamenleving. Tenminste, als we kenniscentrum Movisie moeten geloven. Het zijn vooral blanke, hogeropgeleide burgers die de weg kennen in de Nederlandse regelgeving, en van wie initiatieven voor zorg uitgaan. Juist de groepen die de participatiesamenleving het hardste nodig hebben, staan er nu buiten. Groepen leven langs elkaar heen. 

Kwetsbare groepen
Lageropgeleiden, niet-westerse allochtonen en mensen met een licht verstandelijke beperking slagen er minder goed in aansluiting te vinden bij initiatieven of zelf iets op te starten. Zij weten de weg niet te vinden naar de juiste instanties. ‘Van ieder die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven’ zo sprak Willem-Alexander tijdens zijn eerste troonrede in 2013. En juist dat is wat mensen uit kwetsbaardere groepen vaak moeilijker afgaat.

Tweedeling
Er lijkt een soort kloof te ontstaan. Enerzijds zien we een autochtoon hoogopgeleid gedeelte dat gemakkelijk deel uitmaakt van een participatienetwerk en dat gemakkelijk toegang heeft tot voorzieningen. Anderzijds een groep die geen idee heeft van wat er allemaal is en hoe daartoe toegang te krijgen. Twee gescheiden werelden.

Een mogelijke verklaring: soort zoekt soort, hoe hard dat ook klinkt. Hogeropgeleiden hebben vooral contact met andere hogeropgeleiden, lageropgeleiden leven doorgaans in een wereldje met andere lageropgeleiden. Een voorstelling maken van de wereld van de ander is lastig. Mensen leven nu eenmaal in een bubbel.

Doorbreken: een lastige opgave
Dat doorbreken, die bubbel, dat is de enige manier om de participatiesamenleving voor iedereen een succes te maken. Ik heb het antwoord niet op de vraag hoe dat dan moet. Wel ben ik dankbaar dat ik zelf door mijn werk kennis heb mogen maken met andere werelden. Werelden waarin mensen met een licht verstandelijke beperking, een chronische ziekte en weinig opleiding dagelijks de worsteling aangaan met een voor hen veel te complexe samenleving.

We hebben allemaal de ander nodig, zeker met een verzorgingsstaat die op zijn retour is. Vergeet daarom de kwetsbaarsten niet.

Genoten van dit blog en op zoek naar een blogger voor uw eigen site? Of heeft u om andere reden behoefte aan een schrijver met een hart  voor en kennis van de zorgsector? Neem contact op voor de mogelijkheden!

Neem contact met mij op