Het is weer december en dus tijd om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Hoe hoog zijn de premies en wat heeft u komend jaar nodig? Loont het om over te stappen?

Goed en slecht nieuws over de ziektekostenpremies. Vrijwel allemaal zullen ze weer gaan stijgen, maar deze stijging is minder sterk dan aanvankelijk verwacht. Gemiddeld stijgen de premies met 2,5%, maar er zijn onderlinge verschillen. Zorgverzekeraar DSW laat zijn premie zelfs licht dalen met 6 euro per jaar.

Goed nieuws is verder dat het eigen risico ook dit jaar weer gelijk blijft op 385 euro. Nog altijd een flink bedrag voor minima, maar gelukkig zal ter compensatie de zorgtoeslag in 2018 stijgen. Minima kunnen tussen de 11 en 16 euro per maand extra op hun bankrekening verwachten.

Veranderingen basispakket
Uit het basispakket zal in 2018 niets verdwijnen. Wel komen er dingen bij. De eerste 12 oefentherapiebehandelingen voor patiënten met artrose aan heup- of kniegewrichten vallen onder het basispakket. Daarnaast komt zittend vervoer voor kankerpatiënten erin, evenals verzorging aan huis voor minderjarigen, wat tot dusverre onder de Jeugdwet viel.

Aanvullende verzekeringen
Mankeert u weinig, dan kunt u overwegen geen aanvullende verzekering te nemen. Een jaarlijkse tandartscontrole kost bijvoorbeeld minder dan twaalf keer de premie voor een aanvullende tandartsenverzekering. Dit heeft echter risico’s. Blijkt bij de controle dat een behandeling nodig is, dan kunnen de kosten hoog oplopen, kosten die u zich had kunnen besparen als u zich aanvullend had verzekerd.

Minima hebben vaak een grotere zorgbehoefte, wat een aanvullende verzekering onvermijdelijk maakt. Mocht dit bij u het geval zijn: pluis deze dan goed uit. Dekt de verzekering voor 100 procent de behandelingen die u nodig heeft? Zo niet, is er een andere die wel 100 procent dekt? En voor hoeveel behandelingen geldt de dekking? Het zou bijvoorbeeld zonde zijn als u betaalt voor een verzekering die maar vijf fysiotherapiebehandelingen vergoedt, terwijl u verwacht er veel meer nodig te hebben.

Kosten besparen
De goedkoopste basispakketten zijn vaak natura- en budgetpolissen. Deze bieden meestal geen volledig vrije zorgkeuze. U krijgt alleen zorg vergoed van zorgverleners waarmee de verzekering een contract heeft afgesloten. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn. Met name in een grote steden zijn genoeg kwalitatief goede zorgverleners die met goedkope verzekeraars een contract hebben.

Een riskante manier om te besparen op zorgverzekeringskosten is het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Ophogen tot 885 euro levert een korting op tot 25 euro per maand. Deze truc werkt echter alleen voor wie weinig zorg nodig heeft. Zoals eerder vermeld: minima hebben gemiddeld juist een hoge zorgbehoefte. Een hoger eigen risico zal dan leiden tot hoge kosten in plaats van besparing.

Collectieve verzekering
In verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, hebben minima de mogelijkheid via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Het gaat hier om een basisverzekering, met daarbovenop verplicht een aanvullend pakket naar keuze. De verzekerde krijgt een flinke korting op het aanvullende pakket.

Belangrijke data
Mocht u besluiten van zorgverzekering te wisselen, dan heeft u tot 31 december om uw oude polis op te zeggen. Uiterlijk 31 januari 2018 moet u een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

De Consumentenbond biedt ook dit jaar weer de Zorgvergelijker, die de polissen van verschillende verzekeringen met elkaar vergelijkt: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergelijker. Gezien het onafhankelijke karakter van de bond is deze aan te bevelen.
Voor vragen rondom uw zorgverzekering kunt u verder terecht bij de zorgverzekeringslijn: 0800-6464644

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder verscheen in MUGmagazine. 

Neem contact met mij op