Steve Snodgrass: Reaching out. Depressie, Menzis. https://www.flickr.com/photos/stevensnodgrass/5490361039/in/photolist-9nax4e-XcdFKh-Q5ERoL-WZvnLf-criL7W-ck8qbq-RakfMB-nD6C3B-dJ2tSo-8rTDgK-Qpsxqf-9iayfV-21GPSdo-5h5Fcy-nCNuXV-ncrryv-jPwBqg-prbNgB-ixaMtE-21RUAWb-UmYpHU-DWKdYx-JYUusW-Pmfn-awg4uZ-osiptt-au4E9t-9NGKrb-7x3sKL-f5vs3G-os4d3P-hco7x-oQerEu-ryEDDp-awiMpo-awg2qH-2aMfe6-LFbbn-259EKFu-bcNy6v-UsU9ia-eH9q8R-Tx5rm-nBqxSj-8N22pp-8S6981-dmE5c9-oKewmn-62U2U7-99R8R7Zorgverzekeraar Menzis raakte deze week in opspraak. Behandeling voor depressie wordt pas vergoed als deze een ‘positief resultaat’ heeft. Een nieuw dieptepunt in de verzakelijking en economisering van de zorg. De zorgverzekeraar lijkt depressie hiermee niet te erkennen als echte ziekte, terwijl het dit wel degelijk is. 

De timing kon niet slechter. Enkele dagen voordat Menzis zijn besluit bekendmaakte, publiceerde De Volkskrant het aangrijpende verhaal van schrijfster Rianne Meijer, wier moeder zelfmoord pleegde na een langdurige depressie.  Het was een verhaal van vastgelopen bureaucratie in de GGZ, van verzekeringen die de behandeling pas vergoeden als de behandeling voltooid is, waardoor patiënten onterecht ‘genezen’ worden verklaard. Het verhaal ging viraal in het weekend van 11 en 12 augustus.

Straf
Het zal je maar gebeuren. Een naaste verliezen aan zelfmoord als gevolg van een depressie. Om vervolgens, terwijl het rouwproces nog maar nauwelijks op gang is, de volle rekening gepresenteerd te krijgen voor de behandeling van je dierbare. Behandeling was niet succesvol, dokken dus.

Het dreigt de realiteit te worden als Menzis zijn plannen doorzet en als andere zorgverzekeraars volgen. Patiënten en hun naasten worden gestraft voor het uitblijven van genezing. Zij dragen de last van een loodzware en grillige ziekte die zich niet volgens een vast stramien laat behandelen.

De ziekte depressie
Depressie is een ziekte. Dat is de boodschap die ik meekreeg en moest uitdragen toen ik lang geleden als student vrijwilligerswerk deed voor de Depressiestichting, inmiddels opgegaan in MIND. Ik wilde me voorbereiden op de praktijk als psycholoog, een praktijk die er uiteindelijk nooit zou komen.

Maar de boodschap is mij bijgebleven en ik onderschrijf deze nog altijd. Depressie is een echte ziekte en heeft zijn uitwerking op je totale functioneren. Het is meer dan een beetje somberheid. Depressief zijn betekent het vermogen kwijt zijn om je te concentreren, besluiten te nemen en dingen goed te overdenken. Depressief zijn betekent het onvermogen tot interesse en plezier, waardoor iedere ervaring inwisselbaar is en daarmee zijn speciale betekenis verliest. En het betekent lichamelijke klachten. Je slaapt niet, bent vermoeid, kunt last hebben van pijnen en in het ergste geval kun je het daglicht niet verdragen. Wie depressief is, kan niet functioneren en heeft hulp nodig.

Succes nooit gegarandeerd
We mogen dankbaar zijn voor de ontwikkelingen in de medische wetenschap. Ziekten die honderd jaar geleden vrijwel zeker een doodvonnis betekenden, kunnen nu goed bestreden worden. Maar soms is de ziekte toch sterker. Ook in deze tijd kan het gehoopte succes van een behandeling uitblijven. De medische wetenschap kan veel, maar nog altijd niet alles.

Dit geldt ook voor de behandeling van geestesziekten als depressie. Hoeveel we er ook van weten en hoe succesvol sommige methoden ook zijn gebleken; soms geneest een depressie gewoon niet, ondanks alle inspanningen van patiënt en behandelaar.

Menzis miskent depressie
Menzis straft nu de behandelaar, en uiteindelijk de patiënt, voor het uitblijven van genezing. Hiermee geeft de verzekering in feite de boodschap depressie niet als volwaardige ziekte te erkennen. Immers: de behandeling van ‘echte’ lichamelijke ziektes wordt wel volledig vergoed, succesvol of niet. Menzis lijkt de aandoening depressie niet te begrijpen. Depressie is geen lichte aandoening die je via een vastgelegd programma kunt genezen. Depressie is complex en grillig. De een is er snel vanaf, bij de ander duur het langer en weer anderen genezen helaas niet. Iedere patiënt is verschillend en garantie op succes heb je als behandelaar nooit.

Menzis en alle andere zorgverzekeraars: erken depressie als echte ziekte! Want dat is het, en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad (19% van alle Nederlanders!) zal dit beamen.

Genoten van dit blog en op zoek naar een blogger voor uw eigen site? Of zit u voor andere zaken om een schrijver verlegen? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

Neem contact met mij op