Steve Snodgrass: Reaching out. Depressie, Menzis. https://www.flickr.com/photos/stevensnodgrass/5490361039/in/photolist-9nax4e-XcdFKh-Q5ERoL-WZvnLf-criL7W-ck8qbq-RakfMB-nD6C3B-dJ2tSo-8rTDgK-Qpsxqf-9iayfV-21GPSdo-5h5Fcy-nCNuXV-ncrryv-jPwBqg-prbNgB-ixaMtE-21RUAWb-UmYpHU-DWKdYx-JYUusW-Pmfn-awg4uZ-osiptt-au4E9t-9NGKrb-7x3sKL-f5vs3G-os4d3P-hco7x-oQerEu-ryEDDp-awiMpo-awg2qH-2aMfe6-LFbbn-259EKFu-bcNy6v-UsU9ia-eH9q8R-Tx5rm-nBqxSj-8N22pp-8S6981-dmE5c9-oKewmn-62U2U7-99R8R7Naar aanleiding van mijn vorige blog nam Menzis contact met mij op. Doel was een wijdverspreid misverstand uit de weg te helpen dat was ontstaan naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 13 augustus jl. Het beeld ontstond van een ‘no cure no pay’-situatie, waarin vergoeding uitbleef als genezing van depressie uitbleef. De werkelijkheid is genuanceerder. Toch blijft een kritische houding naar de plannen gerechtvaardigd, gezien de grillige aard van depressie. 

Behandeling altijd vergoed
Wie een behandeling tegen depressie ondergaat, zal deze altijd vergoed krijgen. Die basale zekerheid blijft gewoon bestaan voor klanten van Menzis. Toch zal de focus meer op resultaat liggen in de financiële afhandeling van therapie. Bij aantoonbare verbetering in de situatie van de patiënt zal Menzis de behandelaar extra belonen. Dit moet GGZ-instellingen stimuleren hun kwaliteit van zorg te verbeteren.

Lichte depressieve klachten
De tweede nuance betreft het type klachten waarop Menzis zijn nieuwe beleid wil instellen. Het gaat om relatief lichte depressieve klachten, die naar waarschijnlijkheid binnen een jaar verholpen moeten zijn. Zwaardere vormen van depressie vallen hier niet onder. Hieronder verstaan we depressie waarvoor bijvoorbeeld een opname noodzakelijk is.

Kritische kanttekeningen
Het klinkt mooi, maar kritische kanttekeningen blijven noodzakelijk. Zo is de grens tussen ‘licht’ en ‘zwaar’ vrij vaag. Wanneer is het zwaar? Zodra iemand opgenomen is? Er zijn genoeg gevallen van suïcide bekend van mensen die wel bekend waren met depressie, maar gewoon in de thuissituatie en op werk functioneerden. Vaak deden zij hun deprssie minder ernstig voorkomen dan deze in werkelijkheid was.

Daarnaast snijdt ook de kritiek die in het Volkskrantstuk wordt genoemd zeker hout. Hoogleraar klinische psychologie Pin Cuijpers (VU) stelt dat het moeilijk is de effectiviteit van behandelingen voor lichte depressies te meten. Van een gebroken been is gemakkelijk vast te stellen of het genezen is of niet, bij depressie ligt het lastiger. Vragenlijsten zijn momentopnames,een patiënt kan zich op de dag van invullen goed voelen, maar de volgende dag weer instorten. En daarnaast: patiënten kunnen spontaan opknappen. Je weet nooit of de behandeling doorslaggevend is geweest.

Wat betreft de timing van de berichtgeving over het nieuwe vergoedingsbeleid van Menzis blijf ik erbij dat deze ongelukkig is. Dit vanwege het artikel in dezelfde Volkskrant dat de gemoederen het voorafgaande weekend flink heeft beziggehouden

Het is aan de behandelaars om deze kwestie met Menzis uit te vechten. Eén ding uit de vorige blog wil ik echter als een mantra herhalen: depressie is een ziekte. Erken dit en neem dit ook in eventuele volgende beleidswijzigingen rondom deze aandoening als uitgangspunt.