Miljoenennota 2019 voor de zorg. De derde dinsdag van september ligt achter ons, het kabinet heeft  zijn financiële plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Uiteraard gaat het hier om de vraag: wat kunnen we voor zorg en welzijn komend jaar verwachten? Een kort en bondig overzicht van de belangrijkste punten.

De zorguitgaven zullen in 2019 stijgen naar 71 miljard euro. Dit betekent een stijging van ruim 7 procent. Dit is toe te schrijven aan hogere lonen en prijzen, maar vooral de toename aan geleverde zorg. Er komt meer personeel bij en er komen meer behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen beschikbaar.

Zorgpremie, eigen risico en zorgtoeslag
Het was al enige tijd bekend: de zorgpremie zal het komende jaar met 10 euro gaan stijgen, naar 1432 euro per jaar. Het eigen risico blijft 385 euro, dit bedrag zal gedurende de gehele regeerperiode van Rutte III gelijk blijven. Beter nieuws is er over de zorgtoeslag. Minima kunnen we een verhoging tegemoet zien: eenpersoonshuishoudens krijgen jaarlijks maximaal 92 euro meer, voor meerpersoonshuishoudens wordt dit maximaal 277 euro.

Ouderenzorg
Ruim 1 miljard extra komt er komend jaar beschikbaar voor de ouderenzorg. Ingezet wordt op meer personeel en betere kwaliteit van zorg. De nadruk ligt op verpleeghuiszorg.

Personeelstekort aanpakken
Gebrek aan personeel is een probleem in de gehele zorgsector. Daarom wil het kabinet geld beschikbaar te stellen om personeel te werven. Niet alleen moeten jonge mensen enthousiast worden voor de zorg, er moeten ook meer zij-instromers komen.

Stapeling zorgkosten minder
De stapeling van zorgkosten wordt minder. Wie zorg krijgt van de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), heeft een ‘zorgabonnement’ van 19 euro per maand. Hieronder valt alle zorg die de gemeente levert. Wie verschillende typen zorg nodig heeft, hoeft dus niet langer meerdere bijdragen te betalen.

Neem contact met mij op