laaggeletterdheid is een probleem. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen moeilijk lezen en schrijven. Voor hen is er de Week van de AlfabetiseringRuim 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven. Dit beperkt hen sterk in hun mogelijkheden en zij dreigen buiten de boot te vallen. Om de aandacht te vestigen op dit maatschappelijke probleem organiseert Stichting Lezen en Schrijven van 9 t/m 15 september 2019 de Week van de Alfabetisering. 

Risico’s van laaggeletterdheid
Laaggeletterden hebben meer moeite met het verwerken van geschreven informatie. Deze beperking maakt hen kwetsbaar en beperkt hen in het maatschappelijk leven. Voor verreweg het meeste werk moet je immers kunnen lezen en schrijven. Wie niet goed kan lezen en schrijven, loopt het gevaar formulieren zoals de Belastingaangifte verkeerd in te vullen. Boetes en zelfs schulden kunnen het gevolg zijn.

Wie niet goed kan lezen, kan zichzelf minder goed laten voorlichten over gezond leven. Daarnaast bemoeilijkt het vinden van een baan ook een gezonde leefwijze. We zien dan ook dat laaggeletterden gemiddeld minder gezond zijn dan mensen die wel voldoende kunnen lezen en schrijven. Daarnaast kunnen laaggeletterden moeilijk meekomen in de digitale samenleving. Omgaan met computers en internet is voor hen niet vanzelfsprekend.

Week van de Alfabetisering
De kloof tussen mensen die wel en die niet kunnen meedoen in de samenleving groeit, zo constateert Stichting Lezen en Schrijven. Daarom organiseert de stichting jaarlijks de Week van de Alfabetisering. Bedrijven, scholen, bibliotheken en particulieren verzorgen activiteiten om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en mensen de gelegenheid te bieden op latere leeftijd hun vaardigheden bij te spijkeren.

Wervingsacties op straat voor taalcursisten en taalvrijwilligers, een lunch organiseren met als thema de taal, op een ludieke manier met  een quiz de taalbeheersing van je collega’s onderzoeken en hierop de communicatie met hen aanpassen: het zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die je kunt organiseren om laaggeletterdheid onder de aandacht te krijgen en aan te pakken.

Mensen schamen zich er vaak voor dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Men komt er niet gemakkelijk voor uit. Daardoor blijft het probleem helaas bestaan. En dat is niet nodig. Want laaggeletterd hoef je niet een leven lang te blijven. Je bent nooit te oud om te leren!

Wil je zelf of met je organisatie iets doen in de Week van de Alfabetisering? Meld je hier aan.

Tekstbureau Zorg Verwoord verzorgt teksten voor laaggeletterden en helpt mee moeilijke teksten voor deze groep duidelijk te maken. Nieuwsgierig naar wat ik voor jou kan betekenen?

Neem contact met mij op