Project Description

Ik schrijf regelmatig artikelen voor MUGmagazine, het Amsterdamse tijdschrift voor uitkeringsgerechtigden en minima in het algemeen. Vaak hebben mijn artikelen de zorg als thema. Zie dit artikel over schuldhulp.

Voor de artikelen werk ik vaak samen met zorggerelateerde organisaties als Cliëntenbelang Amsterdam, Ieder(in) en Mezzo.