Tekstbureau Zorg Verwoord, gevestigd op Spinozaplantsoen 33-II, 3532 SR Utrecht,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Spinozaplantsoen 33-II, 3532 SR Utrecht
Zorg Verwoord is het tekstbureau van mij, Steven van der Jagt. Ik ben te bereiken via 06-54335862/info@zorgverwoord.nl.

Doel verwerking persoonsgegevens:
Zorg Verwoord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– versturen offertes;
– handelingen rondom betaling diensten;
– contact opnemen bellen via telefoon of email indien dit nodig is voor vragen en opmerkingen rondom opdrachten

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Zorg Verwoord verwerkt de volgende gegevens:
– voor- en achternaam, bedrijfsnaam
– telefoonnummer
– emailadres

Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar de gegevens voor de termijn dat ik met mijn opdrachtgever samenwerk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg Verwoord deelt alleen gegevens met derden als hiertoe een wettelijke verplichting is, of als dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de opdracht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. U heeft het recht uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg Verwoord. U kunt mij verzoeken de gegevens die ik van u heb toe te sturen.

Zorg Verwoord wil u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als u misbruik vermoedt, neem dan contact op via 06-54335862/info@zorgverwoord.nl.