Heeft je tekst nog een kritische blik nodig? Loopt de tekst nog nét niet helemaal lekker, maar kun je er niet de hand op leggen waar het ‘m precies in zit? Zorg Verwoord loopt je tekst nog eens na, verwijdert foutjes, en zorgt ervoor dat het allemaal nog net wat vlotter loopt.

Meer informatie? Neem contact met mij op