laaggeletterdheid is een probleem. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen moeilijk lezen en schrijven. Voor hen is er de Week van de AlfabetiseringCommunicatie met laaggeletterden

Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders hebben een IQ onder de 85. Voor hen is ook de ‘doornsnee’ B1/2-tekst vaak te hoog gegrepen. Deze groep valt daardoor buiten de boot. In de communicatie wordt te weinig met deze mensen rekening gehouden. Brieven van de overheid zitten vol moeilijke woorden en onnodig lange zinnen. Het motto van Zorg Verwoord is: Taal is voor iedereen. Tekstbureau Zorg Verwoord vertaalt daarom moeilijke teksten naar A1/2-taalniveau. Daardoor wordt informatie ook begrijpelijk voor mensen met een beperking.

Meer informatie? Neem contact met mij op