laaggeletterdheid is een probleem. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen moeilijk lezen en schrijven. Voor hen is er de Week van de AlfabetiseringCommunicatie met laaggeletterden

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Voor hen is ook de ‘doornsnee’ B1/2-tekst vaak te hoog gegrepen. Brieven van de overheid zitten vol moeilijke woorden en onnodig lange zinnen. Het motto van Zorg Verwoord is: Taal is voor iedereen. Tekstbureau Zorg Verwoord vertaalt daarom moeilijke teksten naar A1/2-taalniveau. Daardoor wordt informatie ook begrijpelijk voor laaggeletterden.

Meer informatie? Neem contact met mij op