‘Het zuur voor de zorg zit goed verstopt in het regeerakkoord’, zo meldde het NRC op 10 oktober. Dat klinkt niet vrolijk, maar het slaat de spijker op de kop. Wie de paragraaf over de zorg bestudeert, zal opmerken dat het goede en het slechte nieuws bijna met elkaar verweven zijn. Nederlanders die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg kunnen in de komende vier jaar een aantal meevallers verwachten. Daartegenover staan echter drastische bezuinigingen, die min of meer een voortzetting zijn van het beleid van het huidige demissionaire kabinet. Een overzicht van de belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor de zorg. 

Eigen bijdrage WMO
We beginnen met goed nieuws. De eigen bijdragen in de WMO worden vervangen door een ‘zorgabonnement’ van €17,50 per maand. In de huidige situatie moeten burgers die zorg ontvangen via de WMO voor iedere vorm van zorg een eigen bijdrage betalen. Deze kosten kunnen zich behoorlijk opstapelen. De €17,50 vervangt al deze eigen bijdragen. Dit kan een flinke kostenbesparing zijn voor wie veel zorg nodig heeft.

Eigen risico
Het eigen risico blijft tot 2021 €385. Dat lijkt goed nieuws, maar het heeft een keerzijde. Zorgverzekeraars zullen hun premies moeten verhogen, naar verwachting met ongeveer een tientje.

Investeren in verzorgingstehuizen ten koste van wijkverpleging
Het kabinet zal ongeveer 2 miljard vrijmaken voor verzorgingstehuizen in de ouderenzorg. Ingezet wordt op meer en beter geschoold personeel en op innovaties in de zorg. Deze plannen lijken mooi, maar hebben ook een keerzijde. Natuurlijk, het geld voor verzorgingstehuizen is hard nodig. Het probleem zit echter in hoe Rutte III aan deze 2 miljard denkt te komen.

Het geld voor verpleegtehuizen komt door drastische bezuinigingen op medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging. Met name die laatsten zijn tegenwoordig hard nodig. Met de invoering van de nieuwe WMO blijven ouderen langer thuis wonen. Medische ondersteuning krijgen zij aan huis, veelal via een wijkverpleegkundige, soms aangevuld met andere zorgverleners. Juist op de zorg van deze wijkverpleegkundigen wordt nu beknibbeld. Er komt daardoor meer druk te staan op mantelzorgers en ouderen moeten voor hun zorg een beroep doen op een netwerk dat zij lang niet altijd hebben.

Al met al krijgt de ouderenzorg met de plannen van Rutte toch een klap te verwerken, ondanks de grote investering in verzorgingstehuizen. En niet alleen ouderen voelen het ‘zuur voor de zorg’. Iedere burger kan de gevolgen ondervinden van het uitgavenplafond, bijvoorbeeld door langere wachttijden bij een specialist.

Gemengde gevoelens
Al met al een regeerakkoord dat gemengde gevoelens oproept. Het lijkt er vooral op dat er binnen de zorg met geld geschoven wordt, in plaats van dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de kwetsbaarsten van de samenleving. En juist dat is waar het knaagt, bij mij wel…

Neem contact met mij op