laaggeletterdheid is een probleem. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen moeilijk lezen en schrijven. Voor hen is er de Week van de Alfabetisering25 % van de 15-jarigen is functioneel analfabeet. Het kost deze jongeren grote moeite om te lezen en schrijven op een niveau dat nodig is om in de samenleving te functioneren. Het percentage laaggeletterden is meer dan verdubbeld in 20 jaar. Het is zorgelijk dat dit in een land als Nederland gebeurt. De gevolgen hiervan zijn zowel voor de personen zelf als de samenleving ingrijpend.

Geen gebruiksaanwijzing of brief van school kunnen lezen. Geen behoorlijke sollicitatiebrief kunnen schrijven voor het eerste vakantiebaantje of zelfs het online-sollicitatieformulier niet kunnen invullen. Als je als scholier al tegen zoveel praktische problemen oploopt door laaggeletterdheid, belooft dit weinig goeds voor je volwassen leven. Inderdaad lopen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in de samenleving tegen veel problemen aan:

  1. Problemen op werk. Een baan vinden is moeilijk als je laaggeletterd bent. Een sollicitatiebrief schrijven, of zelfs maar de vacaturesites lezen, kan al te lastig zijn. Ook als je wel werk hebt, loop je als laaggeletterde vaak tegen problemen aan. Werken met computers is moeilijk en zelfs bij eenvoudig sorteerwerk moet je soms de etiketten kunnen lezen.
  2. Problemen met gezondheid. Laaggeletterde mensen hebben vaak problemen met hun gezondheid. Het is bijvoorbeeld lastig om de bijsluiters van de medicijnen te lezen. Ook met voorlichtingsmateriaal over een gezonde manier van leven hebben zij meer moeite.
  3. Problemen met communiceren en ‘meedoen’. Hoe ga je om met een smartphone of tablet? Hoe vul je een aanvraagformulier voor een uitkering of toeslag aan? Als je niet goed kunt lezen en schrijven is een foutje zo gemaakt. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Een boete of fraudebeschuldiging wegens verkeerd invullen van een formulier kan je leven overhoop gooien.
  4. Taalachterstand bij kinderen. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Maar als laaggeletterde kun je je kinderen niet of nauwelijks voorlezen. Als zij op school zitten, kun je ze niet goed helpen met hun huiswerk. Daardoor is de kans groot dat ook je kinderen een taalachterstand oplopen.

Wat kunnen we doen? 

De overheid en andere instanties moeten hun communicatie aanpassen aan mensen voor wie lezen en schrijven niet vanzelfsprekend zijn. Hier vind je daarvoor nuttige tips. Wil je je communicatie echt goed afstemmen op deze doelgroep? Huur dan een  tekstschrijver of tekstbureau in. Tekstbureau Zorg Verwoord is gespecialiseerd in schrijven voor laaggeletterden. Van folders tot brochures of zelfs boeken: ik help je om de boodschap helder te maken. Want taal is voor iedereen.

Kennismaken? Neem contact met mij op voor meer informatie!