Gelaten je zorg ondergaan, erop vertrouwend dat ‘het wel goed zit’? Anno 2020 is dit verleden tijd. De zorgvrager van nu is een kritische zorgconsument en wil de regie over zijn/haar zorg. Het succes van Thuisarts.nl, het delen van online-ervaringen en het openbaar maken van kwaliteit van zorgverlening: het past allemaal in de nieuwe ontwikkeling. Dit vereist een omslag in de houding van zorgverleners. Zij moeten hun patiënten serieuzer nemen, hen zien als partijen binnen een samenwerking. Heldere taal is hierin onmisbaar.

Terug in de tijd
‘Oh, dat doet iets met GABA-receptoren. Maar dat zal u waarschijnlijk weinig zeggen. En het heeft weinig zin om dat nu allemaal uit te leggen.’

Dit maakte ik ongeveer 20 jaar geleden mee, tijdens een bezoek aan de neuroloog. Ik vroeg hem wat nu de exacte werking was van mijn medicijnen tegen epilepsie. Hij leek het maar een vreemde vraag te vinden.

Destijds was het nog niet heel gebruikelijk dat een patiënt zich actief bemoeide met zijn zorg. De dokter zei wat goed was. Daar stelde je geen vragen over. Hoe anders is het nu. De tijd van lijdzaam ondergaan van wat een zorgverlener het beste voor je voor je vindt, lijkt nu echt voorbij.

Thuisarts.nl
Sinds 2012 is Thuisarts.nl een begrip in Nederland. Medische informatie, in eenvoudige taal , zodat iedereen het begrijpt. Waar nodig ondersteund met afbeeldingen en filmpjes. Thuisarts.nl is meer dan een opsomming van ziektebeelden. De bezoeker kan informatie vinden over medicijnen en andere vormen van behandeling. Er zijn zelfs instructies te vinden voor medische handelingen, zoals het toedienen van insuline.

De site is een groot succes. Thuisarts.nl heeft zo’n 1,8 miljoen bezoekers en 4 miljoen pageviews per maand. Het aantal bezoeken en telefoontjes aan de huisarts nam door de site af met 12%. Huisartsen zien de site inmiddels als een waardige vervanger van het bekende folderrekje in de praktijk. In 2016 en 2018 werd de site verkozen tot populairste website van het jaar.

Thuisarts.nl doet meer dan alleen de burger informeren. De site betrekt patiënten direct bij hun zorg. Laagdrempelige kennis over ziekte en behandelingsmethoden biedt hun de gelegenheid om mee te beslissen. Ze weten wat hun te wachten staat als ze een bepaalde behandeling ondergaan en ze hebben kennis over eventuele alternatieven. Zo speelt Thuisarts.nl in op de trend van de patiënt als zorgconsument.

Online ervaringen delen
Je huisarts verwijst je door naar een specialist, en je wilt graag weten of je in goede handen bent. Of je zoekt zelf een zorgverlener die goed aangeschreven staat en wilt graag hiernaar doorverwezen worden. Patiënten anno 2020 delen hun ervaringen online. Een goed voorbeeld hiervan is zorgkaartnederland.nl. Meer dan 130.000 zorgverleners zijn op deze site te vinden, van volledige ziekenhuizen tot individuele artsen en andere professionals. Zij krijgen cijfermatige waarderingen en recensies van patiënten.

Geen zorgverlener wil negatief aangeschreven staan. Initiatieven als zorgkaartnederland.nl maken duidelijk dat de burger mondig is en serieus genomen wil worden.

Kwaliteitsinformatie
Welke instelling in jouw regio (of misschien daarbuiten) biedt eigenlijk de beste zorg die jij nodig hebt? En als je speciale wensen hebt voor je zorg, waar kun je dan terecht? De overheid heeft de site kiesbeter.nl in het leven geroepen. De burger kan zorgverleners met elkaar vergelijken. Deze zorgverleners hebben hun kwaliteitsresultaten gedeeld. Niet alleen vindt je informatie over de kwaliteit van zorg, ook kun je zien welke extra mogelijkheden zorgverleners bieden.

Cultuuromslag zorgverlener
De patiënt van 2020 accepteert geen zorgverlener meer die het allemaal beter weet en zich opstelt als ‘alwetende’. Hij/zij maakt actief deel uit van zijn zorgproces en wil de regie behouden. Dit vereist een andere houding van de zorgverlener. Die moet de patiënt serieus nemen. De patiënt is iemand met wie de zorgverlener samenwerkt. En samenwerking staat of valt met één ding: communicatie.

Heldere taal
Niet iedereen is hoog opgeleid. En van de hoogopgeleiden hebben maar enkelen een medische achtergrond. Zorgverleners moeten in hun communicatie met patiënten daarmee rekening houden. Een patiënt die zijn zorgproces zelf vormgeeft, wil volledige en vooral heldere informatie krijgen. De zorgverlener moet zich in zijn taalgebruik afstemmen op de leek. Weg met het moeilijke jargon, weg met de ingewikkelde zinsconstructies. Dat dit goed mogelijk is, bewijst Thuisarts.nl.

Tekstbureau Zorg Verwoord helpt om medisch jargon begrijpelijk te maken voor buitenstaanders. Ik schrijf teksten op maat voor de doelgroep van zorgverleners. In het bijzonder richt ik mij hierbij op  laaggeletterden. Doordat schriftelijke communicatie voor deze mensen vaak te ingewikkeld is, kunnen zij zich niet altijd goed laten informeren. Daardoor vallen zij tussen wal en schip. Een echt inclusieve samenleving begint bij heldere taal.

Zoek je een schrijver met kennis van de zorg? Neem contact op